Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika

............. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach

Technikum nr 6

 • technik reklamy
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
Charakterystyka planowanych oddziałów - rok szkolny 2021/2022 dla absolwentów szkoły podstawowej

Nazwa oddziału

Planowane przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

Planowane języki obce

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

Liczebność oddziału

1a
technik reklamy

Język angielski, geografia

I. język angielski
II. język niemiecki lub język rosyjski
język polski
matematyka
informatyka
plastyka

33

1b
technik reklamy
Informatyka, geografia I. język angielski
II. język niemiecki lub język rosyjski
język polski
matematyka
informatyka
plastyka

33

1c
technik ekonomista
Język angielski, geografia I. język angielski
II. język niemiecki lub język rosyjski
język polski
matematyka
informatyka
geografia

33

1d
technik ekonomista
Język angielski, geografia I. język angielski
II. język niemiecki lub język rosyjski
język polski
matematyka
informatyka
geografia

33

1e
technik handlowiec
Język angielski, geografia I. język angielski
II. język niemiecki lub język rosyjski
 język polski
matematyka
informatyka
geografia

33

 Zawód: TECHNIK  REKLAMY (symbol zawodu 333907)
 • organizowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych
 • organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowej
 • projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych
 • organizowanie sesji zdjęciowych i filmowych na potrzeby reklamowe
 • tworzenie scenariuszy reklam radiowych i telewizyjnych.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik  reklamy może podejmować pracę w:

- pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych jako:
 • agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta)
 • pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager)
 • pracownik działu kreatywnego
 • autor tekstów i sloganów (copywriter)
 • projektant grafiki (art designer)
 • pracownik działu produkcyjnego
 • pracownik działu planowania publikacji
 • pracownik działu badań rynkowych
- działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako:
 • specjalista do spraw marketingu
 • specjalista do spraw reklamy
 • specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations)
- biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako:
 • pracownik biura reklamy
 • akwizytor
MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz ukończenie szkoły pozwalają na uzyskanie tytułu technika organizacji reklamy, a zdany egzamin maturalny daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Kwalifikacje potwierdzone egzaminem:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarzadzanie kampanią reklamową


Zawód: TECHNIK EKONOMISTA (symbol zawodu 331403)
 • planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • rozliczanie podatków
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 • prowadzenie księgowości
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
 • samodzielne prowadzenie firmy
 • kierowanie zespołami współpracowników
 • asystent prezesa, dyrektora
 • praca na średnich szczeblach zarządzania we wszystkich podmiotach gospodarczych
 • specjalista ds. kadrowych i płacowych
 • stanowiska związane z prowadzeniem księgowości
MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz ukończenie szkoły pozwalają na uzyskanie tytułu technika ekonomisty, a zdany egzamin maturalny daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Kwalifikacje potwierdzone egzaminem:

EKA.04. Prowadzenie  dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych


Zawód: TECHNIK HANDLOWIEC  (symbol zawodu 522305) 
 • wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych
 • organizowanie pracy w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowania towaru do sprzedaży
 • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
 • prowadzenie działań reklamowych i marketingowych
 • organizowanie i prowadzenie działalności handlowej przedsiębiorstwa
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
 • przedstawiciel handlowy
 • merchandiser
 • sales manager
 • zatrudnienie na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach handlowych, hurtowniach, magazynach, hipermarketach
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz ukończenie szkoły dają tytuł technika handlowca, a zdany egzamin maturalny daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Kwalifikacje potwierdzone egzaminem:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych


Copyright © 2021 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach Rights Reserved.