Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika

............. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach

Szkoła Policealna Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach zaprasza absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do kształcenia w zawodzie:

  • technik administracji

Nauka w szkole trwa 2 lata (4 semestry).

Kandydaci do szkoły nie muszą mieć zdanej matury!

W ciągu dwóch lat uzyskać możecie atrakcyjny zawód, a wiedza i konkretne umiejętności zdobyte w naszej szkole przydatne będą zarówno na dowolnych studiach wyższych jak również w życiu codziennym.

Już od czterech lat tworzymy w zawodzie technik administracji dodatkowy semestr terapeutyczny, w którym wszystkie zajęcia prowadzone są w obecności nauczyciela-rewalidanta. Kandydaci do nauki w tym semestrze muszą posiadać orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

Lp  Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  Termin w postępowaniu uzupełniającym 
 1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. od 11 maja do
23 czerwca 2020 r.
od 22 lipca do
27 lipca 2020 r.
 2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 24 czerwca 2020 r. do 29 lipca 2020 r.
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta    miasta)    okoliczności wskazanych w oświadczeniu. do 10 lipca 2020 r  16 sierpnia 2020 r. 
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. 13 lipca 2020 r.  17 sierpnia 2020 r. 
5 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. od 11 maja do
14 lipca 2020 r. 
od 22 lipca do
18 sierpnia 2020 r. 
6 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 13 do
20 lipca 2020 r. 
od 17 do
21 sierpnia 2020 r. 
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 21 lipca 2020 r. 24 sierpnia 2020 r.

Wszystkie informacje dotyczące przyjęcia do szkoły w sekretariacie: tel. 41 3676797.

      Zapraszamy !

Copyright © 2021 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach Rights Reserved.