W tym roku szkolnym kolejnych 54 uczniów (3 grupy) wyjechało na praktyki zagraniczne do Włoch i Wielkiej Brytanii realizując projekt Reklama i sprzedaż z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

Staż w Wielkiej Brytanii (kwiecień 2012)

Staże we Włoszech (wrzesień, październik 2012)