Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika

............. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach

 
ologowanie

O projekcie pn. „KIELECKI KOPERNIK: PRAKTYKA, ROZWÓJ, KARIERA ZAWODOWA”

 

Główny cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia 75 uczniów w województwie świętokrzyskim do 31 grudnia 2022 roku poprzez zrealizowanie kompleksowych programów kształcenia praktycznego, tj. staży zawodowych i szkoleń zawodowych oraz poprzez zwiększenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w trakcie branżowych kursów językowych oraz doradztwa zawodowego i personalnego. 


Celem projektu jest także udoskonalenie umiejętności 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez udział w szkoleniach zawodowych i studiach podyplomowych oraz doposażenie bazy techniczno-dydaktycznej Technikum nr 6 i dostosowanie jej do standardów nowoczesnego kształcenia zawodowego na kierunkach technik reklamy i technik ekonomista.

Zadaniem projektu jest:

  1. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych w lokalnej branży reklamowej i finansowo-rachunkowej (głównie BPO/SSC, ang. Business Process Outsourcing / Shared Service Center – tzw. outsourcing procesów biznesowych, np. Usługi finansowo-księgowe dla klientów korporacyjnych) 

  2. Podniesienie kompetencji i kształtowanie wśród uczniów postaw strategicznych dla rozwoju lokalnej branży reklamowej i finansowo-rachunkowej

  3. Doskonalenie kompetencji kluczowych wśród uczniów za pomocą zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

  4. Nabycie kompetencji przez nauczycieli przydatnych do prowadzenia lekcji w ramach przedmiotów zawodowych przewidzianych w podstawie programowej dla kierunków technik reklamy i technik ekonomista

  5. Unowocześnienie bazy techniczno-dydaktycznej poprzez stworzenie i doposażenie nowych szkolnych pracowni branżowych, tj. pracowni nowych mediów i grafiki komputerowej, pracowni DTP i produktów reklamowych, pracowni fotografii reklamowej oraz laboratorium nowoczesnego centrum BPO/SSC

Grupy odbiorców:

Wsparciem w ramach projektu objętych jest 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących na kierunku technik reklamy lub technik ekonomista w roku szkolnym 2020/2021 oraz 50 uczniów klas 2 na kierunku technik reklamy i technik ekonomista w roku szkolnym 2020/2021 i 25 uczniów klas 2 na kierunku technik reklamy i technik ekonomista w roku szkolnym 2021/2022 w Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach

Działania projektowe:

1. Wsparcie dla nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych na kierunku technik reklamy:
 • Szkolenie zawodowe– zaawansowany kurs fotografii reklamowej (20 godz. dydaktycznych)
 • Studia podyplomowe z zakresu grafiki komputerowej, reklamy i nowych mediów (średnio 350 godz. dydaktycznych w podziale na 3 semestry)

2. Wsparcie dla nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych na kierunku technik ekonomista:
 •  Szkolenie zawodowe z zakresu rachunkowości korporacyjnej (30 godz. dydaktycznych)

3. Wsparcie dla uczniów na kierunku technik reklamy:
 • Szkolenie zawodowe – podstawy fotografii reklamowej (20 godz. dydaktycznych)
 • Szkolenie zawodowe – obróbka cyfrowa obrazu (20 godz. dydaktycznych)
 • Szkolenie zawodowe – projektowanie nowoczesnych stron internetowych (20 godz. dydaktycznych)
 • Szkolenie zawodowe – podstawy DTP (20 godz. dydaktycznych)
 • Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (20 godz. dydaktycznych)
 • Doradztwo zawodowe i personalne – indywidualne (średnio 3 godz. dydaktyczne)
 • Płatne staże zawodowe (w wys. do 2 476,80 zł brutto) u lokalnych pracodawców z branży reklamowej mające na celu zwiększenie wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową dla zawodu technik reklamy, pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności przydatnych do wykonywania ww. zawodu oraz zwiększenie szans na lokalnym rynku pracy

4. Wsparcie dla uczniów na kierunku technik ekonomista:
 • Szkolenie zawodowe – podstawy rachunkowości korporacyjnej (20 godz. dydaktycznych)
 • Kurs języka angielskiego – Business English (40 godz. dydaktycznych)
 • Doradztwo zawodowe i personalne – indywidualne (średnio 3 godz. dydaktyczne)
 • Płatne staże zawodowe (w wys. do 2 476,80 zł brutto) u lokalnych pracodawców z branży księgowo-rachunkowej – podmiotach świadczących usługi typu outsourcing (BPO/SSC) mające na celu zwiększenie wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową dla zawodu technik reklamy, pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności przydatnych do wykonywania ww. zawodu oraz zwiększenie szans na lokalnym rynku pracy

 

Całkowity budżet projektu: 1 186 453,20 zł
Wartość dofinansowania: 1 124 903,20 zł
Wartość wkładu własnego: 61 550,00 zł
Okres realizacji: 1 lutego 2021 - 31grudnia 2022 r.

 

Biuro projektu:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach
ul. Mikołaja Kopernika 8
25-336 Kielce, pok. 19
tel. 41 367 67 97

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Kielce/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiURegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Copyright © 2021 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach Rights Reserved.