Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika

............. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach

Szkoła Policealna Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach zaprasza absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do kształcenia w zawodzie:

  • technik administracji

Nauka w szkole trwa 2 lata (4 semestry).

Kandydaci do szkoły nie muszą mieć zdanej matury!

W ciągu dwóch lat uzyskać możecie atrakcyjny zawód, a wiedza i konkretne umiejętności zdobyte w naszej szkole przydatne będą zarówno na dowolnych studiach wyższych jak również w życiu codziennym.

Już od czterech lat tworzymy w zawodzie technik administracji dodatkowy semestr terapeutyczny, w którym wszystkie zajęcia prowadzone są w obecności nauczyciela-rewalidanta. Kandydaci do nauki w tym semestrze muszą posiadać orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

Lp  Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  Termin w postępowaniu uzupełniającym 
 1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. od 26 do 30 lipca
2019 r.
 2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 28 czerwca 2019 r.  do 5 sierpnia 2019 r. 
 3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 15 lipca 2019 r.   20 sierpnia 2019 r.
 4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  16 lipca 2019 r.  21 sierpnia 2019 r.
 5 Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.  od 16 do 18 lipca 2019 r  od 21 do 23 sierpnia 2019 r.
6 Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierąjącego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 16 do 24 lipca 2019 r.  od 21 do 29 sierpnia 2019 r. 
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 25 lipca 2019 r   30 sierpnia 2019 r.
8 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. do 26 lipca 2019 r.   30 sierpnia 2019 r.

Wszystkie informacje dotyczące przyjęcia do szkoły w sekretariacie: tel. 41 3676797.

      Zapraszamy !

Copyright © 2020 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach Rights Reserved.