Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika

............. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 3 lipca 2014 r.
w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,
egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku

 Aktualizacja z 2 grudnia 2014 r.

(wypis)

Na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 3, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem", uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ustalam terminy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku.

...

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

Etap pisemny 
   12 stycznia 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
2 Etap praktyczny
  od 13 do 14 stycznia 2015 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 12 grudnia 2014 r.)
   od 22 do 31 stycznia 2015 r. - dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 27 lutego 2015 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 27 lutego 2015 r.).

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

 Etap pisemny
  15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
2  Etap praktyczny
   od 16 do 19 czerwca 2015 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 4 kwietnia 2015 r.)
   od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

 Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół - 28 sierpnia 2015 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 28 sierpnia 2015 r.).

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2015 R.
(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach) 

Sesja 1.: styczeń - luty 2015 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

 

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

 

 

8 stycznia 2015 r.

15 stycznia 2015 r.

od 9 stycznia do 27 lutego 2015 r.

6 lipca 2015 r.

27 marca 2015 r.

 

Sesja 2.: maj lipiec 2015 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

 

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

 

 

22 czerwca 2015 r.

23 czerwca 2015 r.

od 25 maja do

6 lipca 2015 r.

28 sierpnia 2015 r.

 

Sesja 3.: sierpień - październik 2015 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

8 września 2015 r.

od 17 sierpnia do 16 października 2015 r.

27 listopada 2015 r.

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Copyright © 2022 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach Rights Reserved.